Produkter

S001 Chair White/RAL
Mål 720x940x770
Vægt 13 kg
€ log in for price
 
B004 Sofa White/RAL
Mål 1650x940x770
Vægt 30 kg
€ log in for price
 
P008 Pouf White/RAL
Mål 400x400x310
Vægt 6 kg
€ log in for price
 
H011 Hocker White/RAL
Mål 860x610x380
Vægt 10 kg
€ log in for price
 
SL020 Sunlounger Original 1 White/RAL
Mål 2100x900x380
Vægt 25 kg
€ log in for price
 
SL030 Sunlounger Original 2 White/RAL
Mål 2100x900x380
Vægt 30 kg
€ log in for price
 
KS001 Cushion for chair
Mål 500x700x50
Vægt 2 kg
€ log in for price
 
KB004 Cushion for Sofa
Mål 1600x700x50
Vægt 4 kg
€ log in for price
 
KH011 Cushion for Hocker
Mål 800x550x50
Vægt 3 kg
€ log in for price
 
KSL020 Mattress for Sunlounger 1
Mål 2100x900x80
Vægt 10 kg
€ log in for price
 
KSL030 Mattress for Sunlounger 2
Mål 2100x900x80
Vægt 10 kg
€ log in for price
 

Other product models

Loading..